Synonymer.no

svinn

Meningsgruppe: 1

atrofi

brekkasje

coulage

dekrement

diminuendo

diminutiv

emolument

fall

forlis

fradrag

fratrekk

mannefall

mink

minking

minsking

nederlag

reduksjon

skår

tabes

tap

underskudd

Meningsgruppe: 2

disfavør


Andre relevante treff:

svinne

svinnsott

svinne inn

svinne hen

forsvinne

forsvinnende

muskelsvinn

forsvinnende liten

førsteprisvinner
© Wild Wild Web 2012