Synonymer.no

svikte saken

Meningsgruppe: 1

padle

pagaie

ro

ro bakover

Meningsgruppe: 2

falle fra

forlate det synkende skip

hoppe av
© Wild Wild Web 2012