Synonymer.no

svare til

Meningsgruppe: 1

brevveksle

korrespondere

skrive

stå

Meningsgruppe: 2

korresponderende

motsvare

overensstemmende

samsvare

stemme overens

tilsvare

Meningsgruppe: 3

brå

fortone seg som

grense til

ha likhet med

illudere som

ligne

minne om

nærme seg

sammenligne

se ut som

slekte på

smake av

stemme med

stå i stil med

svipe på

ta etter

være opp ad dage

være lik

være maken til

være skåret over samme lest

være vedkommendes uttrykte bilde

Meningsgruppe: 4

betale

borge

forsvare

garantere

hefte

opptre på vegne

representere

svare for

svare seg

Meningsgruppe: 5

betegne
© Wild Wild Web 2012