Synonymer.no

svare

Meningsgruppe: 1

besvare

bite fra seg

gi svar

gi svar på tiltale

gjendrive

imøtegå

kvittere

løse

reagere

replisere

respondere

ripostere

si

stor

ta til gjenmæle

Meningsgruppe: 2

bekoste

Meningsgruppe: 3

anselig

betraktelig

diger

drabelig

drøy

durabel

dyktig

dyp

ekstensiv

enorm

forsvarlig

gigantisk

god

grov

høy

inngripende

kapital

kjempemessig

kolossal

mannsterk

milevid

omfangsrik

omfattende

pen

rommelig

ruvende

røslig

svær

tallrik

uhyre

utstrakt

veldig

vesentlig

vid

vidtrekkende

voluminøs


Andre relevante treff:

svare for

besvare

svare seg

svare til

samsvare

tilsvare

motsvare

forsvare

forsvarer

besvarelse

salgsvare

tilsvarende

samsvarende

motsvarende

forsvare seg

handelsvare

ta ansvaret for

tilsvarende det at

godtkjøpsvare

kunne forsvare

tittelforsvarer

regningssvarende

hensiktssvarende

fralegge seg ansvaret
© Wild Wild Web 2012