Synonymer.no

sutenere

Meningsgruppe: 1

eksistere

leve

vise livstegn

Meningsgruppe: 2

berge seg

bestå

greie seg

ha sitt utkomme

innfri

kunne leve med noe

leve opp til

leve seg inn i

leve videre

livberge seg

livnære seg

tilegne

tilfredsstille

tilpasse

tåle

vegetere
© Wild Wild Web 2012