Synonymer.no

sum

Meningsgruppe: 1

inkarnasjon

innbegrep

konsentrat

kvintessens

legemliggjørelse

personifikasjon

post

resultat

Meningsgruppe: 2

antall

beløp

cirka

kvantitet

legio

lengde

med et rundt tall

som fluer

som sanden på havets bunn

størrelse

talløs

utallig

utalt

utellelig

uten tall

valens

Meningsgruppe: 3

nummer


Andre relevante treff:

sump

summe

summer

sumpet

sumpete

visum

summere

summe seg

summarisk

summarium

falsum

konsum

forsumpe

lumpsum

konsumere

presumere

konsument

prosument

presumptiv

kuriosum

oppsummere

poengsum

salgssum

pengesum

summa summarum

presumptivt

konsumpsjon

reassumere

responsum

kjøpesum

produksjonsmedvirkende konsument
© Wild Wild Web 2012