Synonymer.no

substansiell

Meningsgruppe: 1

autentisk

av kjøtt og blod

avgjørende

betydelig

de facto

egentlig

essensiell

faktisk

fornem

fundamental

fysisk

grunnleggende

håndgripelig

integrerende

jordbunden

konkret

legemlig

massiv

materiell

mest

notorisk

objektiv

prinsipiell

påtakelig

reell

relevant

sansbar

sanselig

sentral

solid

stofflig

stor

timelig

tungtveiende

utslaggivende

vektig

verdifull

veritabel

vesentlig

virkelig

Meningsgruppe: 2

bastant
© Wild Wild Web 2012