Synonymer.no

subjektiv

Meningsgruppe: 1

begrenset

bornert

dogmatisk

doktrinær

ensidig

farget

farvet

for egen regning

forutinntatt

i svart og hvitt

individuell

innskrenket

intim

kortsynt

monolateral

monoman

nærgående

original

partisk

personlig

privat

selvstendig

skjev

smalsporet

snever

sneversynt

som gjør forskjell

svak for

særegen

tendensiøs

trangsynt

urettferdig

usaklig

uvariert
© Wild Wild Web 2012