Synonymer.no

styrke seg

Meningsgruppe: 1

forfriske seg

kvikke seg opp

rette opp

stive

stive av

stive opp

stive seg opp

stramme opp

stramme seg opp

styrke

støtte

vederkvege seg
© Wild Wild Web 2012