Synonymer.no

styremedlem

Meningsgruppe: 1

agent

ambassadør

befullmektiget

chargé

chargé d'affaires

delegert

deputert

diplomat

folkevalgt

forhandler

forsvarer

fullmektig

gesandt

guvernør

kommisjonær

kommissær

konsul

mandatar

mellommann

målsmann

ombud

oppmann

parlamentær

reisende

representant

selger

sendemann

stattholder

stedfortreder

stortingsmann

stråmann

talerør

talsmann

tillitsmann

tilsynsmann

utsending

visekonge

vår mann
© Wild Wild Web 2012