Synonymer.no

styre

Meningsgruppe: 1

administrere

age

aktuell

allmenn

anføre

angi

avansere

befale

befale over

beherske

belære

beordre

berge

besette

bestemme

bestemme over

bestille

bestyre

betjene

betvinge

bevege

brase

byde

bøye

dekretere

deployere

diktere

dingle

direksjon

dirigere

dominere

dreie

drive

dy seg

ekspedere

fastsette

foreskrive

forestå

forføye

forlange

forordne

forvalte

fremherskende

fronte

føre

gjeldende

gjengs

greie

greie med

gynge

gå i spissen for

gå i spissen for

gå til hånde

ha bukten og begge endene

ha hånd om

ha i sin makt

ha kontroll over

ha ledelsen av

ha oppsyn med

ha overblikk over

ha under kontroll

herske

herskende

holde

holde i tømme

holde styr på

håndtere

kjøre

klare

kommandere

kontrollere

larme

lede

leie

lose

manøvrere

mestre

moderne

operere

oppvarte

ordne

organisere

passe

presidentskap

presidere

presidium

pålegge

ratt

ratte

regissere

regjere

regjere over

regjering

representantskap

rettlede

ror

rå for

råd

råde

råde over

røkte

sjefe

skalte og valte

skalte og valte med

skjøtte

spake

stelle

stelle med

styre klar av

styre seg

styres

stå for

stå i spissen for

svinge

svinge seg

svinge seg opp

toneangivende

tumle

tvinge

tøyle

undertrykke

undervise

unngå

veilede

vise vei

vol

være på høyde med

Meningsgruppe: 2

administrasjon

Meningsgruppe: 3

anførsel

førerskap

herredømme

kommando

ledelse

lederskap

regi

regime

regimente

styring

styringsverk


Andre relevante treff:

styren

styres

styrelse

styrende

styrevol

styre seg

utstyre

styresett

bestyre

styrestang

styrefjær

bestyrer

styremedlem

bestyrelse

ordstyrer

hardstyre

varastyre

selvstyre

styre klar av

bestyrerinne

folkestyre

styreinnretning

kirkestyre

terrorstyre

som kan styre

på varastyre

rikmannsstyre

menighetsstyre

flertallsstyre

har utstyret i orden

som kan styre sin begeistring
© Wild Wild Web 2012