Synonymer.no

stykke opp

Meningsgruppe: 1

aptere

avdele

avgrense

bifurkere

bryte ned

dele

desentralisere

differensiere

dismembrere

distribuere

dividere

flise

flise opp

fordele

fraksjonere

halvere

inndele

kappe

kløve

kløyve

lemme opp

løsrive

oppdele

partere

petre

porsjonere ut

segmentere

sektorisere

separere

skille

skjelne

sondre

spalte

splitte

spre

stykke

stykke ut

søndre

tildele

tilmåle

utdele

utlodde

utparsellere

utskifte

utstykke
© Wild Wild Web 2012