Synonymer.no

stringent

Meningsgruppe: 1

akkurat

aldeles

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

detaljert

distinkt

eksakt

fin

finmasket

fornuftig

forseggjort

forstandig

følgeriktig

granngivelig

holde ruten

hårfin

klar

konsis

korrekt

logisk

matematisk

millimeter-

minutiøs

naturtro

nitid

noggran

nøyaktig

nøye

omhyggelig

ordentlig

ordrett

pertentlig

presis

punktlig

på en prikk

på håret

på millimeteren

på minuttet

på slaget

på streken

pålitelig

påpasselig

regelrett

rigorøs

riktig

slavisk

streng

tro

tydelig

utførlig

være presis

à point

Meningsgruppe: 2

anskuelig

Meningsgruppe: 3

avvise

avvisende

fast

kvass

rank

steil

sterk

stiv

stram
© Wild Wild Web 2012