Synonymer.no

stri

Meningsgruppe: 1

amper

bestemt

børsteaktig

drøy

egenrådig

entydig

envis

fast

forankret

forstokket

gjenstridig

grov

halsstarrig

hard

hardnakket

heftig

hel

helhjertet

hugfast

infleksibel

innbitt

karakterfast

kompromissløs

med integritet

modig

prinsippfast

sammenbitt

spiss

sta

standhaftig

steil

sterk

stiv

stivsinnet

stridig

strittende

stålsatt

stødig

trassig

tumle

tøff

ubestikkelig

ubevegelig

ublu

ubønnhørlig

ubøyelig

uelastisk

uforferdet

uforsonlig

ukuelig

umedgjørlig

urimelig

urokkelig

vidtgående

viljefast

Meningsgruppe: 2

angripe

Meningsgruppe: 3

anstrenge seg

arbeide

ase

bakse

bale

base

beskjeftige seg

jobbe

kave

kjase

kjave

kjempe

mase

sjaue

slite

stime

stresse

streve

stå i

svette

sysle

træle

Meningsgruppe: 4

anstrengelse

as

bal

kav

kjas

kjav

kjør

møye

ork

slaveri

slit

strev

træl

Meningsgruppe: 5

arbeid

fossende

mas

rivende

sjau

strid

strykende

Meningsgruppe: 6

batalje

disputt

friksjon

gnisning

kiv

kjekl

kjevl

klammeri

kontrovers

krangel

meningsforskjell

munnhuggeri

oppgjør

polemikk

rivning

sammenstøt

skjærmyssel

splid

stridighet

tvedrakt

tvist

ufred


Andre relevante treff:

strie

strik

strid

strime

strikt

striks

stride

stripe

strikk

strips

strikke

stritte

strigle

stridig

strippe

stripete

strimete

stridbar

stri med

strimmel

stri mot

stringens

stridende

striregne

hustrig

stri imot

stringent

listring

stridighet

omstridt

stridregne

omstridd

strittende

bestride

fostring

stridsøks

stridsvogn

distrikt

stridsmann

ordstrid

vekstrik

dekstrin

oestridae

restriktiv

flystripe

distrikts-

strikkepinne

strieskjorta

stridslysten

stritte imot

stridskrefter

strikkegenser

restringere

lovstridig

distribuert

i strid med

distribuere

restriksjon

blomstring

mønstring

distribusjon

fremstrille

gjenstridig

tettstridig

stripete person

ubestridelig

industridis

motstridende

industriell

kappestrid

terrestrisk

oppfostring

stridsspørsmål

restriktivitet

begeistring

rettsstridig

naturstridig

distriktsområde

blomstringstid

avblomstring

gjenstridighet

et stridens eple

industrianalyse

hjemmestrikket

halvvokstring

industrialisering

fornuftstridig

blomstringsperiode

yppe til strid

fornuftsstridig

fysisk fostring

stå i motstrid

strieskjorta og havrelefsa

kjølvannsstripe

eksportindustri

gjøre en stridig

Stars and Stripes

handle i strid med

begrave stridsøksen

stå i motstrid med

fedrelandsbegeistring

gjøre en rangen stridig

som kan styre sin begeistring




© Wild Wild Web 2012