Synonymer.no

strekning

Meningsgruppe: 1

allé

areal

autostrada

avsnitt

belte

bilvei

distanse

domene

egn

enemerker

etappe

felt

ferdselsåre

ferdselsåre

gate

gebet

gjennomgang

himmelstrøk

hovedvei

jordvidde

kant

kurs

land

landevei

landskap

lokalitet

mark

motorvei

motti

nomos

område

passasje

plass

promenade

provins

region

reservat

revir

riksvei

rute

sektor

sfære

sidevei

skueplass

smau

smug

sone

sted

sti

strøk

stykke

terreng

territorium

trakt

tråkk

tråkk

tømmervei

tømmervei

utmål

vald

vei

veilengde

veistykke

veit

verden

Meningsgruppe: 2

distrikt


Andre relevante treff:

utstrekning
© Wild Wild Web 2012