Synonymer.no

strekke

Meningsgruppe: 1

anspenne

banke ut

benke

elongere

forlenge

forme

fornye

forslå

forstørre

fortsette

forøke

gå i hop

holde

innbefatte

kapitulere

klemme

kneise

løpe

manne seg opp

omfatte

oppmuntre

prolongere

ranke

rekke

remme

rette

rette ut

skjøte

slutte

sparke

spenne

spenne av

spenne over

spenne ut

sperre

spile

spile ut

stoppe

stramme

stramme opp

stramme seg opp

strekke seg

strekke til

strekke ut

strekke våpen

styrke

trekke ut

trykke

tvære

tvære ut

tøye

utspenne

utspile

utvide

vare

vide ut

være nok

øke

Meningsgruppe: 2

det fornødne


Andre relevante treff:

strekkende

strekke ut

strekke seg

strekke til

forstrekke

strekke våpen

strekke kjølen

tilstrekkelig

utilstrekkelig

utilstrekkelighet

tilstrekkelig dybde for skip ved kai
© Wild Wild Web 2012