Synonymer.no

strebe

Meningsgruppe: 1

aspirere

attrå

begjære

bestrebe seg på

hige

hige etter

lengte

strebe etter

stunde

tilstrebe

trakte

trå


Andre relevante treff:

streben

streber

streberi

bestrebe

streberaktig

tilstrebe

strebe etter

bestrebelse

bestrebe seg

motstrebende

etterstrebe

bestrebe seg på

høytstrebende

fremadstrebende

være motstrebende

tøvevære motstrebende
© Wild Wild Web 2012