Synonymer.no

strandet

Meningsgruppe: 1

avgjort

fast

fastfrosset

fastholdt

fastlåst

fastspikret

fasttømret

forankret

forsteinet

glassaktig

handikappet

holdt igjen

immobil

klippefast

kompromissløs

låst

med integritet

påståelig

rolig

som en saltstøtte

sta

stabil

stanset

stasjonær

stillestående

stiv

stoppet

ubevegelig

ubønnhørlig

ubøyelig

ufølsom

ufør

ugjenkallelig

urokkelig

urørlig

værfast

Meningsgruppe: 2

bestemt
© Wild Wild Web 2012