Synonymer.no

stramme opp

Meningsgruppe: 1

animere

anspore

armere

avstive

befeste

bestyrke

divertere

effektivisere

forfriske seg

forsterke

fremme

gi næring til

glede

gledelig

herde

hjelpe

håpefull

inspirerende

intensivere

klemme

konsolidere

kvikke opp

kvikke seg opp

lovende

lystelig

maksimere

manne seg opp

minimere

more

muntre

oppkvikke

opplive

oppløftende

oppmuntre

oppmuntre til

oppmuntrende

positiv

rette opp

skjerpe

spare kostnader

stabilisere

stadfeste

stimulere

stive

stive av

stive opp

stive seg opp

stramme

stramme inn

stramme seg opp

strekke

styrke

styrke seg

stålsette

støtte

tilrå

underholde

utbygge

vederkvege seg

væpne
© Wild Wild Web 2012