Synonymer.no

straffbar handling

Meningsgruppe: 1

bedrag

brøde

delikt

forbrytelse

forgåelse

forseelse

illgjerning

lovbrudd

lovovertredelse

misgjerning

mørkets gjerninger

rettskrenkelse

udåd

ugjerning
© Wild Wild Web 2012