Synonymer.no

straff

Meningsgruppe: 1

age

avhjelp bedring

avstraffelse

belønning

bot

botemiddel

bøte

disiplin

dom

erstatning

fengsel

forelegg

formaning

frihetstap

gjengjeld

gjengjeldelse

hefte

hevn

inndragning

irettesettelse

kustus

moral

mottrekk

mulkt

nemesis

pryl

refselse

represalier

retaliasjon

retorsjon

retribusjon

revansje

sanksjon

slaveri

slit

straffedom

sømmelighet

tukt

tuktelse

tvang

vederlag


Andre relevante treff:

straffe

straffe-

straffbar

ustraffet

straffedom

straffesak

straff-fri

avstraffe

straff-fange

straffarbeid

straffansvar

straff-frihet

straffetiltak

straffskyldig

straffeansvar

avstraffelse

strafferettslig

straffbar handling

frihetsstraff
© Wild Wild Web 2012