Synonymer.no

strø sand på

Meningsgruppe: 1

agreere

akseptere

aktuell

anerkjenne

anta

approbere

attestere

aur

autorisere

begynne i

bekrefte

bevitne

bifalle

billige

bindende

endossere

gangbar

gi sitt samtykke til

gild

gjengs

gjøre gyldig

godkjenne

godkjent

godta

gyldig

holde med

hylle

innrømme

innvilge

istemme

kanonisere

knesette

lovfeste

lovlig

løpe ut i sanden

mislykkes

overta

parafere

på sand

påtegne

ratifisere

ratihabere

rettskraftig

samstemme i

samtykke i

sand

sanksjonere

sekundere

slutte seg til

stadfeste

stemme for

støtte

ta for god fisk

ta til følge

tiltre

underskrive

undertegne

usikker

valent

valid

vedta

verifisere

være med på
© Wild Wild Web 2012