Synonymer.no

stråmann

Meningsgruppe: 1

bud

Meningsgruppe: 2

agent

ambassadør

befullmektiget

bindeledd

budbringer

bybud

chargé

chargé d'affaires

delegert

deputert

diplomat

folkevalgt

forhandler

formidler

forsvarer

fullmektig

gesandt

guvernør

informant

kommisjonær

kommissær

konsul

kontakt

kurer

leverandør

mandatar

mekler

mellommann

målsmann

ombud

oppmann

overbringer

parlamentær

postbud

reisende

representant

selger

sendebud

sendemann

stattholder

stedfortreder

stortingsmann

stortingsrepresentant

styremedlem

talerør

talsmann

tillitsmann

tillitsvalgt

tilsynsmann

tolk

utsending

visekonge

visergutt

vår mann

ærendsgutt
© Wild Wild Web 2012