Synonymer.no

stortingsrepresentant

Meningsgruppe: 1

representant

Meningsgruppe: 2

agent

ambassadør

befullmektiget

chargé d'affaires

delegert

deputert

diplomat

folkevalgt

forhandler

fullmektig

gesandt

guvernør

kommisjonær

kommissær

konsul

mandatar

målsmann

ombud

parlamentær

reisende

selger

sendemann

stattholder

stedfortreder

stråmann

talerør

talsmann

tillitsvalgt

utsending

visekonge

vår mann
© Wild Wild Web 2012