Synonymer.no

stopper

Meningsgruppe: 1

avbrekk

Meningsgruppe: 2

avbrytelse

avbud

avrunding

avslutning

avvisning

barrikade

bom

brems

bøyg

død

ende

endelikt

endelse

endepunkt

ferdig

finale

flaskehals

forbehold

forbi

forhindring

forstyrrelse

grense

hemsko

hinder

hindre

hindring

klausul

kroken på døra

nei

opphør

oppløsning

over

punktum

sette en stopper for

skranke

slutt

slå

snublestein

sperring

stans

stanse

stengsel

stopp

strek i regningen

teppefall

ute

utgang

utløp

vanske

vanskelighet


Andre relevante treff:

oppstopper

oppstoppernese

sette en stopper for
© Wild Wild Web 2012