Synonymer.no

stive opp

Meningsgruppe: 1

armere

avstive

befeste

bestyrke

effektivisere

forfriske seg

forsterke

gi næring til

hjelpe

intensivere

konsolidere

kvikke opp

kvikke seg opp

maksimere

minimere

oppmuntre

rette opp

skjerpe

spare kostnader

stabilisere

stadfeste

stimulere

stive

stive av

stive seg opp

stramme inn

stramme opp

stramme seg opp

styrke

styrke seg

stålsette

støtte

utbygge

vederkvege seg

væpne
© Wild Wild Web 2012