Synonymer.no

stipulere

Meningsgruppe: 1

avgjøre

avtale

befale

beramme

beslutte

bestemme

bli enige om

dekretere

destinere

determinere

diktere

drøfte

enes om

forføye

forårsake

herske

komme overens om

lovfeste

ordinere

ordne

predestinere

regjere

resolvere

råde

sette av

vedta

vie

være samrådde om

øremerke
© Wild Wild Web 2012