Synonymer.no

stille seg i bresjen for

Meningsgruppe: 1

begunstige

berge

beskytte

bevare

dra omsorg for

forsvare

frede

gardere

gjete

hjelpe

holde sin hånd over

ivareta

konvoiere

lune

passe på

protesjere

sikre

skjerme

strygge

ta under sine vinger

tre i skranken for

verge

verne

vokte

våke over
© Wild Wild Web 2012