Synonymer.no

stille i utsikt

Meningsgruppe: 1

aspekt

auspisier

bebude

bedyre

binde

binde seg til

forespeile

forjette

forplikte seg til

forsikre

garantere

gi tilsagn om

ha lange utsikter

håp

innbille

love

mulighet

prognose

påta

sannsynlighet

sjanse

spå

tilby

tilsi

trekke i langdrag

utlove dusør

Meningsgruppe: 2

kringsjå
© Wild Wild Web 2012