Synonymer.no

stengsel

Meningsgruppe: 1

avbrekk

Meningsgruppe: 2

avbrytelse

barriere

barrikade

begrensning

beskytte

bom

brems

bøyg

disk

ekspedisjon

flaskehals

forbehold

forhindring

forstyrrelse

forsvare

gjerde

grense

hemsko

hinder

hindring

klaff

klausul

lukke

lukker

lås

mur

rekkverk

skille

skranke

skåte

slå

snublestein

sperring

stans

stopp

stopper

strek i regningen

tre i skranken for

vanske

vanskelighet

vegg

Meningsgruppe: 3

bolt
© Wild Wild Web 2012