Synonymer.no

stenge

Meningsgruppe: 1

atte

avbryte

avskjære

avsondre

avsperre

avstenge

barrikadere

befeste

beskytte

beslaglegge

binde

blokkere

bomme

demme opp for

dempe

eksklusiv

ende

forbi

forby

forhindre

forskanse

forstumme

fryse

gi seg

gå inn

hindre

holde

høre opp

igjen

inneslutte

innstille

isolere

klippe av

knipe igjen

koble ut

kutte

kutte ut

late igjen

likvidere

lukke

lukket

lykte

låse

låse fast

læse

mure igjen

myse

nedlegge

obstruere

opphøre

opphørt

oppta

pausere

sikre

skalke

skille fra

skille ut

skjære

slutte

slutte inne

sperre

stanse

stemme

stenge ute

stoppe

stoppe til

utgå

utløpe

å dempe

Meningsgruppe: 2

bolte


Andre relevante treff:

stengel

avstenge

stenge ute

stenge inne

utestenge

utestengelse

arbeidsutestengelse
© Wild Wild Web 2012