Synonymer.no

stemme overens

Meningsgruppe: 1

brevveksle

korrespondere

skrive

stå

Meningsgruppe: 2

korresponderende

motsvare

overensstemmende

samsvare

svare til

tilsvare
© Wild Wild Web 2012