Synonymer.no

stelle til

Meningsgruppe: 1

anrette

anstifte

anstille

arrangere

arrangere seg

avføde

avle

avstedkomme

behandle

bestyre

besørge

bevendt

bevirke

bringe i orden

bøte

foranledige

foranstalte

forberede

forårsake

fremkalle

få i stand

gå frem

innrette seg

inspirere

iverksette

lage

medføre

ordne

ordne seg

organisere

passe

pleie

pynte

rettferdiggjøre

skape

skipe

stelle

stelle med

stelle på

stelle seg

stelt

stifte

sørge for

tilveiebringe

utvirke

vekke

volde
© Wild Wild Web 2012