Synonymer.no

steil

Meningsgruppe: 1

attkeik

avvise

avvisende

bestemt

bratt

børsteaktig

edel

egenrådig

envis

fast

fornem

forstokket

gjenstridig

grov

halsstarrig

hard

hardnakket

heroisk

hugfast

hårdnakket

infleksibel

karakterfast

keik

kneisende

kompromissløs

kvass

mandig

om kroppsholdning

prinsippfast

rak

rank

selvbevisst

sta

standhaftig

sterk

stiv

stivsinnet

stolt

stor

strak

stram

stri

strid

stridig

stringent

strunk

stålsatt

trassig

ubevegelig

ubønnhørlig

ubøyelig

uelastisk

ukuelig

umedgjørlig

urokkelig

utilnærmelig

viljefast

ærgjerrig

Meningsgruppe: 2

høyreist


Andre relevante treff:

steile

få til å steile
© Wild Wild Web 2012