Synonymer.no

stasjon

Meningsgruppe: 1

asyl

avdeling

byrå

etat

kanselli

kontor

sekretariat

vesen

Meningsgruppe: 2

adresse

base

bivuakk

bo

bolig

bopel

bosted

del

fjerdedel

fristed

heim

herberge

hjem

hjemsted

hus

husrom

kvarter

leir

losji

oppholdssted

paulun

tilfluktssted

tilholdssted

Meningsgruppe: 3

blu-ray

Meningsgruppe: 4

anløpssted

holdeplass

skyssskifte

stoppested


Andre relevante treff:

stasjonere

stasjonær

stasjonsvogn

tv-stasjon

prestasjon

endestasjon

arrestasjon

samlestasjon

brannstasjon

båndstasjon

flåtestasjon

manifestasjon

bensinstasjon

arbeidsstasjon

fjernsynsstasjon
© Wild Wild Web 2012