Synonymer.no

stand

Meningsgruppe: 1

avdeling

avstamning

begynnelse

byrd

fasong

forfatning

form

føderåd

helbred

kaste

kategori

klasse

kondisjon

kår

livsstilling

oppkomst

orden

posisjon

rang

skikk

sortering

standard

stell

tilblivelse

trim

yrkesgruppe

Meningsgruppe: 2

adel

Meningsgruppe: 3

høyde

stade

stadium


Andre relevante treff:

stande

stander

ustand

stand-in

standart

stand by

standard

bestand

i stand

bistand

anstand

standard-

avstand

standpunkt

i ustand

standhaftig

henstand

tilstand

stand

husstand

frastand

motstand

velstand

forstand

bestandig

oppstand

standsmessig

bestanddel

i stand til

stand

oppstander

motstander

uforstand

gjenstand

ektestand

standardisere

forstandig

ubestandig

forstander

standspersoner

substandard

standhaftighet

avstandtagen

bestandighet

anstandsdame

istandsetting

ekstestand

stillstand

uforstandig

oppstandelse

tilstandsform

avstandsmåler

samforstand

holde stand

få i stand

tredjestand

forstanderinne

motstandermakt

borgerstand

motstandskraft

gjenstandsløs

suprastandard

motstandsdyktig

fjerdestanden

ta avstand fra

ute av stand

uten motstand

motstandsdyktighet

kuldebestandig

helsetilstand

ha forstand

fra forstanden

motstandsbevegelse

sinnstilstand

sette i stand

nødstilstand

hovedbestanddel

ute av stand til

gjøre i stand

salgsgjenstand

mellomtilstand

sette i stand til

gjøre motstand

være i stand til

allmenntilstand

våpenstillstand

forstanderinne i kloster

klosterforstander

tro en i stand til

svakhetstilstand

sunnhetstilstand

være gjenstand for

klosterforstanderinne

god salgsgjenstand

nedlegge påstand om

inngå i ektestanden

tre inn i ektestanden

bekledningsgjenstand

til å få forstand av

om medisinsk tilstand

gjøre til gjenstand for

inngå i den hellige ektestand
© Wild Wild Web 2012