Synonymer.no

stamme fra

Meningsgruppe: 1

befinne seg

bero

ligge

være

Meningsgruppe: 2

avhenge av

bebreide

bero på

beskylde

betinges av

bli oppsatt

bunne i

foregi

forutsette

grunne seg på

grunnet i

hakke

henge sammen med

henligge

henstå

hitrøre fra

hvile

komme an på

komme av

kunne tilskrives

kunne tilskrives

ligge i

måtte sees på bakgrunn av

påberope seg

skrive seg fra

skylde

skylde på

skyldes

spørres

stamme

stilt i bero

stotre

stotte

stå i forbindelse med

stå på

tilskrive

utgå

utsatt

voldes av

være basert på

være diktert av

være forårsaket av

være opp til

være å forklare som

være å takke

Meningsgruppe: 3

stå i gjeld til
© Wild Wild Web 2012