Synonymer.no

stagge

Meningsgruppe: 1

akseptabel

antakelig

avdempe

avhjelpe

avkjøle

avkrefte

avskjerme

avspenne

bedre

begrense

behage

berolige

beskranke

betryggende

betvinge

blende

bremse

demme

dempe

dempet

dimme

dulme

dvine

dysse ned

døyve

formilde

forminske

forsinke

forsvarlig

fylle

fyllestgjøre

fyllestgjørende

gjøre til lags

glede

god

hemme

hjelpe

honorere

husvale

innfri

isolere

kjøle

kjølne

kjøve

kveve

legge en demper på

lette

leve opp til

lindre

lindrende

lindres

lykksaliggjøre

megle

mette

mildne

minske

mitigere

moderere

modifisere

motvirke

nedstemme

oppfylle

overbevise

palliativ

pasifisere

ploge

redusere

retardere

reve seil

roe

saktne

senke

skru ned

skrubbe

skåne

slå kaldt vann i blodet på

sordinere

stanse

stemme

stille

stilne

svekke

ta rev i seilene

temme

temperere

tilfredsstille

tilfredsstillende

trøste

tvinge

tøyle

undertrykke

upåklagelig

uttømmende

Meningsgruppe: 2

mestre
© Wild Wild Web 2012