Synonymer.no

stadfeste

Meningsgruppe: 1

agreere

akseptere

aktuell

anerkjenne

anta

approbere

attestere

autorisere

avgi vitnesbyrd

avgi el. avlegge vitnesbyrd

avgjøre

avslutte

bedyre

beedige

befeste

bejae

bekrefte

bekrefte seg

bemerke

besegle

bestemme

bestyrke

bevise

bevitne

bifalle

billige

bindende

bringe på det rene

bære preg av

demonstrere

dokumentere

endossere

erkjenne

erklære

fastslå

forsikre

fortelle om

føre bevis for

gangbar

garantere

gi næring til

gi pant på

gi sitt samtykke til

gild

gjengs

gjøre fast

gjøre gyldig

godkjenne

godkjent

godta

godtgjøre

gyldig

heimle

hjemle

holde stikk

hylle

iaktta

indikere

innrømme

innvilge

kanonisere

klarlegge

knesette

konfirmere

konsolidere

konstantere

konstatere

legge for dagen

legitimere

lovfeste

lovlig

manifestere

notere seg

offisiell

oppdage

overvære

parafere

prove

påpeke

påtegne

påvise

ratifisere

ratihabere

rettskraftig

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

sanne

si

si ja til

slå til

stadfestet

strø sand på

styrke

støtte

ta for god fisk

ta til følge

tilkjennegi

tiltre

tyde på

underskrive

undertegne

uttrykke

valent

valid

vedta

verifisere

vidimere

vise

vitne

vitne om

være med på

åpenbare

Meningsgruppe: 2

armere


Andre relevante treff:

stadfestet

stadfestelse
© Wild Wild Web 2012