Synonymer.no

stabil

Meningsgruppe: 1

autentisk

autoritativ

avgjort

bastant

bestandig

betryggende

bli

blivende

dagligdags

drøy

durabel

døv og blind

evig

fast

fastfrosset

fastholdt

fastlåst

fastspikret

fasttømret

fiksert

forankret

fornuftig

forstandig

forsteinet

forsvarlig

frisk

førstehånds

glassaktig

god

grunnmuret

handikappet

hederlig

helbredende

holdbar

holdt igjen

håndgangen

immobil

invariabel

invariant

jevn

klippefast

kompromissløs

konsistent

konstant

kronisk

langvarig

lojal

låst

med integritet

motstandsdyktig

naturlig

nøktern

nøyaktig

ordholden

patent

permanent

positiv

praktisk

presis

punktlig

pålitelig

påståelig

realistisk

redelig

regulær

renhårig

rettskaffen

riktig

robust

rolig

rotfestet

sanndru

sannferdig

sannspurt

sikker

sindig

slitesterk

solid

som en saltstøtte

som et urverk

sta

stadig

stanset

stasjonær

stille

stillestående

stiv

stole på

stoppet

strandet

stående

stø

stødig

sunn

til odel og eie

til å lite på

tilforlatelig

tro

trofast

troverdig

trygg

uavbrutt

ubevegelig

ubrutt

ubønnhørlig

ubøyelig

uforanderlig

uforandret

uforgjengelig

uforkvaklet

ufølsom

ufør

ugjenkallelig

urokkelig

urokket

urørlig

uslitelig

ustanselig

uvisnelig

varig

vederheftig

vedholdende

vedvarende

velunderrettet

vital

værfast

ærlig

Meningsgruppe: 2

bestemt


Andre relevante treff:

ustabil

instabil

stabilitet

stabilisere

destabilisere

stabilisere seg
© Wild Wild Web 2012