Synonymer.no

sta

Meningsgruppe: 1

avbaklig

avgjort

avvisende

bakstreversk

bakvendt

balstyrig

bastant

benektende

bestemt

blir ved sitt

bratt

brysk

butt

børsteaktig

dag inn

dag ut

doktrinær

egen

egenmektig

egenrådig

egensindig

egenvillig

energisk

entydig

envis

fast

fastholdt

fastlåst

fastspikret

flegmatisk

flittig

forankret

forbenet

forbitret

forherdet

forkjært

forstokket

furten

gjenstridig

gnaven

gretten

grov

halsstarrig

handikappet

hard

hardfør

hardhudet

hardnakket

harsk

hel

helhjertet

herskende

holdt igjen

hugfast

hårdnakket

iherdig

ikke til å snakke til

immobil

infleksibel

inkarnert

innbarket

innbitt

innett

inngrodd

jernhard

karakterfast

kolerisk

kompromissløs

konsekvent

konsistent

kontrari

kraftig

kranglete

kritisk

kverulantisk

låst

med armene i kors

med integritet

med nebb og klør

modig

motstandsdyktig

motstrebende

motvillig

negativ

nektende

obsternasig

om kroppsholdning

overbærende

prinsippfast

purkete

pågående

påståelig

rang

reaksjonær

retthaversk

rigorøs

robust

rolig

sammenbitt

seig

selvrådig

setter seg på bakbeina

skråsikker

som en saltstøtte

spiss

stabil

standhaftig

stanset

stasjonær

stedig

steil

stemplet

sterk

stiv

stivnakket

stivsinnet

stoppet

strandet

stri

strid

stridig

stålsatt

stødig

trassig

treven

tro

trumpete

trå

tverr

tålmodig

tøff

ubestikkelig

ubevegelig

ubotferdig

ubønnhørlig

ubøyelig

udrepelig

uelastisk

uforbederlig

uforferdet

uforsonlig

ufravikelig

ufølsom

ufør

ugjenkallelig

ukuelig

ul

ulydig

umedgjørlig

urokkelig

urørlig

uslitelig

utholdende

utilgjengelig

utilnærmelig

utrettelig

uvillig

varig

vedholdende

vedvarende

viljefast

viljesterk

vrang

vrangvillig

vranten

vrien

værfast

Meningsgruppe: 2

aparte


Andre relevante treff:

stas

stav

stab

stat

stad

stang

staff

stamp

stase

staut

stall

stank

staur

stans

stave

start

staup

stand

stakk

starv

stake

stavn

stade

stadig

stamme

stabbe

stabel

stakan

stahet

starve

stauke

stakke

Stalin

stakre

stagge

staure

stampe

statur

astat

stappa

status

stange

stanse

stanke

stabil

statue

stavre

stappe

stable

stande

stativ

staten

starte

statisk

stadium

stasjon

stadion

stappet

stakket

stanset

stabeis

stakkar

stakitt

basta

stafett

statist

gasta

istapp

pasta

ustand

stavkar

stamtre

statutt

stander

stavrim

stabbur

stamhus

stammor

stamfar

stamina

mistak

staffere

staffeli

stand by

stabbsei

statuere

standart

standard

stand-in

stagnere

ustadig

ustabil

stakkars

bustad

stakkato

staselig

statelig

stangvis

stavebok

stavkirke

stase opp

mustang

statsråd

statsmakt

statskupp

mastaba

statarisk

stasklær

starve av

siesta

i stand

instans

stave med

staffasje

bestadj

bestand

stappfull

startsted

stallbror

estancia

bastard

bastant

avstand

ekstase

stadighet

anstand

stadfeste

gestalt

bistand

standard-

anstalt

stamtavle

standpunkt

kastanje

bastard-

reostat

stasjonær

status quo

nostalgi

adstadig

startnivå

statsbaner

mistanke

misstak

statistikk

starte opp

vestalsk

restanse

mustasje

apostat

startskudd

atstadig

stasjonere

fustasje

tastatur

stalagmitt

erstatte

frostal

stagnasjon

testator

stavemåte

forstad

hustavle

bokstav

instabil

stadfestet

stabilitet

delstat

stamme fra

gestalte

distanse

stalaktitt

motstand

stadfesting

stadig vekk

stante pede

postament

oppstart

stand

stabilisere

a vista

stakkåndet

oppstand

stakkarsdom

stapelplass

stakkarslig

standhaftig

stakallunge

kunstart

apostasi

henstand

vestavind

bestandig

stattholder

ekstatisk

husstand

tilstand

ustanselig

i ustand

konstant

i starten

østavind

anstalter

forstavn

frastand

substans

mista seg

forstand

statskløkt

stativblokk

velstand

testament

avstamning

samstaves

utstaffere

installere

distansere

testamente

stadfestelse

erosstav

erstatning

restaurere

vestalinne

distansert

fotostat

heimstad

underforstà

stasjonsvogn

standsmessig

konstabel

utstaffert

nostalgisk

nedstamme

primstav

bokstaver

aerostat

bestanddel

bestalling

oppstaset

restaurant

arrestant

gjenstand

ubestandig

Substantiv

tv-stasjon

uforstand

statsminister

forstandig

forstander

motstander

stakittgjerde

forstaving

statsoverhode

lysestake

stadtfestelse

startposisjon

oppstander

i stand til

prestasjon

drivstang

standardisere

stand

vektstang

bokstavere

stavelsestone

pidestall

bokstavrim

stampemelding

bokstavtro

resistans

ektestand

hjemstavn

konstatere

destablisere

standspersoner

bokstavelig

establishment

bestandighet

avstandtagen

standhaftighet

bokstavrett

substandard

anstaltmaker

assistanse

rustangrepet

installasjon

anstandsdame

stavelsesgåte

hovedstad

restaurering

restauratør

konstantere

overstadig

nedstamning

raddestav

kongstanke

istandsetting

kjøpstad

stavelsestrykk

sakristan

forstavelse

testamentere

protestant

sweepstake

substansiell

bokstavrekke

konstatering

oppstandelse

statsforfatning

statsborgerskap

statsmannskunst

arrestasjon

krystallklar

ekstestand

stable på bena

uforstandig

destabilisere

stabilisere seg

stillstand

halsstarrig

endestasjon

s. bastard

uten stans

bokstavtrell

bokstavsette

styrestang

uerstattelig

vekterstav

avstandsmåler

frihetstap

huggestabbe

hele stasen

stabelavløpning

installere seg

krystallisere

lønnstaker

statsrådsembete

ha mistanke

substantivert

tvangstanke

distansemåler

tilstandsform

foranstalte

vasallstat

forbokstav

tredjestand

til stadighet

samforstand

augiasstall

i festantrekk

løftestang

maktinstans

motstandermakt

holde stand

Stars and Stripes

erstatningsløs

båndstasjon

brannstasjon

forstanderinne

få i stand

motstandskraft

borgerstand

samlestasjon

generalstab

medlemsstat

støttestav

motstandsdyktig

arbeidstaker

etterstavelse

gjenstandsløs

conquistador

suprastandard

stampe mot brodden

Stavanger Aftenblad

foranstaltning

flåtestasjon

ta avstand fra

bensinstasjon

holde stangen

selvbestaltet

læreanstalt

ute av stand

hjernestammen

mellomstadium

arbeidsstans

fjerdestanden

mellomstatlig

manifestasjon

statisk elektrisitet

stampe opp av jorden

distansere seg fra

generalstater

erstatningspliktig

ta bokstavelig

ha mistanke til

krystallisere seg

forsvarsstab

statuere et eksempel

foranstaltninger

uten motstand

helsetilstand

sinnstilstand

fra forstanden

gjøre stas av

ha forstand på

motstandsbevegelse

nødstilstand

motstandsdyktighet

kuldebestandig

arbeidsstasjon

sette i stand

hovedbestanddel

gjøre stas på

gå av stabelen

falle i staver

utkrystallisering

langdistansebuss

ute av stand til

gjøre i stand

betalingsstans

mellomtilstand

salgsgjenstand

bryte staven over

Windows Vista

skadeserstatning

hukommelsestap

knebel mustasje

være i stand til

fjernsynsstasjon

ikke-krystallinsk

gjøre motstand

sette i stand til

ha en mistanke om

kortdistanse løper

i siste instans

allmenntilstand

holde en stangen

støtt og stadig

etterslektstavle

totalitær stat

våpenstillstand

på fosterstadiet

forstanderinne i kloster

svakhetstilstand

sunnhetstilstand

tro en i stand til

klosterforstander

transsubstansiasjon

transsubstantiasjon

kjærlighetsstav

være gjenstand for

trebokstav forkortelser

god salgsgjenstand

klosterforstanderinne

nedlegge påstand om

begynnelsesbokstav

sette på pidestall

løpe med limstangen

inngå i ektestanden

tre inn i ektestanden

undervisningsanstalt

bekledningsgjenstand

til å få forstand av

om medisinsk tilstand

rake kastanjene ut av ilden for

gjøre til gjenstand for

sikkerhetsforanstaltning

legge vandringsstaven ned

bringe til tiggerstaven

holde vedkommende stangen

høl i gjerdet på Gaustad

inngå i den hellige ektestand
© Wild Wild Web 2012