Synonymer.no

støttepunkt

Meningsgruppe: 1

base

basis

bruhode

bærebjelke

forutsetning

fot

fotstykke

fristed

fundament

grunn

grunnflate

grunnlag

grunnlinje

grunnmur

grunnpilar

grunnplan

grunnvoll

hamn

havn

hjørnestein

hovedbestanddel

hovedkvarter

hovedsak

kvarter

operasjonsbasis

plattform

postament

sentrum

sokkel

stativ

stillas

støtte

substrat

tilfluktssted

tilholdssted

underbygning

underlag

understell

utgangspunkt

utpost

Meningsgruppe: 2

brohode

forpost
© Wild Wild Web 2012