Synonymer.no

støte an mot

Meningsgruppe: 1

disputere

duellere

faite

fighte

gjøre motstand

ikke harmonere

ikke harmonere med

kive

kjekle

kjempe

kombattant

krangle

krige

munnhugges

opponere

slåss

stride

stridende

stå i motstrid med

trette

være på krigsstien

være uenig

være uforenelig med

være uforenlig med
© Wild Wild Web 2012