Synonymer.no

støte an

Meningsgruppe: 1

forløpe

li

løpe

stride

svinne hen

Meningsgruppe: 2

arte seg

Meningsgruppe: 3

ikke harmonere

ikke stemme

stå i motstrid

være uforenlig


Andre relevante treff:

støte an mot
© Wild Wild Web 2012