Synonymer.no

stålsatt

Meningsgruppe: 1

bestemt

energisk

fast

forstokket

hard

hardnakket

hugfast

hårdnakket

infleksibel

karakterfast

kompromissløs

konsekvent

manne seg opp

myndig

målbevisst

prinsippfast

resolutt

sta

standhaftig

steil

stiv

stri

strid

styrke

stålsette

stålsette seg

traust

ubevegelig

ubønnhørlig

ubøyelig

uelastisk

ukuelig

urokkelig

viljefast
© Wild Wild Web 2012