Synonymer.no

stå på

Meningsgruppe: 1

anspenne

anstrenge

belaste

bry

Meningsgruppe: 2

anstrenge seg

arbeide

bale

beflitte seg

bemøye seg

gjøre seg flid

gjøre seg umak

gjøre sitt beste

henge i

konsentrere seg

legge an på

legge seg i selen

leite på

møye seg

møyes

røyne på

slite

streve

ta i

trette

umake seg

utmatte

Meningsgruppe: 3

befinne seg

begi seg

bero

bære til

finne

finne sted

foregå

forekomme

forløpe

forme

forme seg

gå av stabelen

gå for seg

gå på

hende

inntreffe

ligge

passere

på ferde

skje

stå

tids

tildra seg

utspille seg

utspinne seg

være

være i gang

være tids

Meningsgruppe: 4

avhenge av

Meningsgruppe: 5

advare

akte

vare

varsle

Meningsgruppe: 6

forbli

fortsette

holde

pågå

ta

trekke ut

vedvare


Andre relevante treff:

stå på-vilje

stå på podiet

stå på pinne for

stå på dagsorden

stå på programmet

stå på farten til

stå på svarteliste
© Wild Wild Web 2012