Synonymer.no

stå i motstrid med

Meningsgruppe: 1

disputere

duellere

faite

fighte

gjøre motstand

ikke harmonere

ikke harmonere med

kive

kjekle

kjempe

kombattant

krangle

krige

munnhugges

opponere

slåss

stride

stridende

støte an mot

trette

være på krigsstien

være uenig

være uforenelig med

være uforenlig med
© Wild Wild Web 2012