Synonymer.no

stå i forbindelse med

Meningsgruppe: 1

anbelange

angå

behandle

berøre

berøregå ut på

betreffe

dreie seg om

gjelde

gå ut på

gå ut påinnvirke på

ha å gjøre med

implisere

innvirke på

involvere

omhandle

treffe

vedkomme

vedrøre

Meningsgruppe: 2

befinne seg

bero

ligge

være

Meningsgruppe: 3

avhenge av

bero på

betinges av

bli oppsatt

bunne i

forutsette

grunne seg på

grunnet i

henge sammen med

henligge

henstå

hitrøre fra

hvile

komme an på

komme av

ligge i

skrive seg fra

skyldes

spørres

stamme fra

stilt i bero

stå på

utsatt

være basert på

være opp til

Meningsgruppe: 4

brevveksle

korrespondere

skrive

stå
© Wild Wild Web 2012