Synonymer.no

stå for

Meningsgruppe: 1

administrere

anføre

angi

befale

befale over

beherske

bestyre

bestå

besørge

betjene

dirigere

dra omsorg for

drive

ekspedere

foranstalte

forestå

forrette

forvalte

fronte

føre

greie

greie med

gå i spissen for

gå i spissen for

gå til hånde

ha hånd om

ha oppsyn med

holde ut

klare

kommandere

lede

leie

lose

motstå

operere

oppvarte

ordne med

orke

overta

passe

presidere

påta seg

regissere

rettlede

rå for

røkte

skjøtte

stelle

stelle med

styre

stå i spissen for

sørge for

ta hånd om

trotte

trøyte

tåle

utføre

utholde

utrette

vareta

veilede

Meningsgruppe: 2

betegne

Meningsgruppe: 3

bety

forestille

gi uttrykk for

innebære

representere

symbolisere

tyde på

være utlagt


Andre relevante treff:

stå for en som

stå for døren

stå for alteret

innestå for
© Wild Wild Web 2012