Synonymer.no

spytte i bøssa

Meningsgruppe: 1

beholder

bekoste

bestride

betale

blø

bøsse

dekke

erlegge

erstatte

finansiere

gi

gi ut

gjengjelde

gjøre opp

godtgjøre

holde skadesløs

honorere

innfri

innløse

klarere

kvitte

legge ut

likvidere

lønne

ordne

punge ut

påskjønne

spandere

svare

utbetale

utrede

yte

Meningsgruppe: 2

bidra
© Wild Wild Web 2012